Čo je ZYTO bioskener ?

Čo je ZYTO bioskener ?
Čo spoločne zistíme z merania?
Ako nám tieto informácie pomôžu?
 
Na čo a prečo je dobré absolvovať biorezonančné meranie skenerom ZYTO?
Tu je pre teba pár dôležitých informácii a potom sa rozhodnite.
Pri skenovaní ZYTO Balance sa zaznamenávajú a analyzujú energetické reakcie tela na viac ako 190 biomarkerov
Tieto biomarkery sú digitálnymi reprezentáciami skutočných položiek, ako sú orgány, systémy a emócie. Odozvy biomarkerov budú buď v rozsahu, alebo mimo rozsahu v porovnaní s Tvojim „range“ (tým, čo je pre Tvoje telo „normálne“).
Reakcie tela na virtuálne položky sa vyhodnocujú a určí sa, ktoré produkty vracajú v tele to, čo je mimo rovnováhy, naspäť do normálu. 
 
Takto získame zoznam TOP PRODUKTOV – ktoré esenciálne oleje či doplnky implementovať na svojej ceste za zdravím a pohodou.
🗝Štyri kľúčové oblasti zdravia🗝
Meranie nám poskytne informácie o 4 kľúčových oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie zdravia a pohody. Ide o
🗝imunitný systém
🗝hormonálny/endokrinný systém
🗝detoxikačný systém
🗝gastrointestinálny (tráviaci) systém.
 
 
V reporte môžeš na prvý pohľad vidieť, ktoré systémy sú mimo rozsahu. Možno ich považovať za systémy, ktoré potrebujú ďalšiu podporu na uvedenie do rovnováhy. Dostávame podrobnejšie informácie o tom, ktoré položky v rámci konkrétneho systému sú „mimo“ a tiež najlepšie produkty, ktoré je možné použiť na podporu konkrétneho systému.
❤️ Oblasti životného štýlu
– strava a výživa
– hydratácia
– zápal
– mentálny/emočný stres
– spánok
– toxický stres
Oblasti životného štýlu majú veľký vplyv na základné telesné systémy
Je možné uvidieť korelácie – vzájomné vzťahy medzi jednotlivými systémami. Na prvý pohľad uvidíš, ktoré položky životného štýlu sú mimo dosahu a ako veľmi.
 
V tomto bode už máš jasno v tom, na ktoré oblasti zdravia sa zamerať. Ak sa odporúčané oleje či doplnky opakujú pri viacerých telesných systémoch – sú to položky, na ktoré je treba sa bližšie pozrieť.
🦠Imunita
Report s názvom „dnešná imunita“ zobrazuje naše reakcie na 6 systémov, ktoré sú úzko spojené s imunitou. Je rozšírená o telesné systémy:
– lymfatický
– respiračný (dýchací)
Tento report skvelým komplexným náhľadom na to, v akom stave je naša imunita práve dnes.
🧿Pochopenie energetických vzťahov
 
Podľa tradičnej čínskej medicíny majú niektoré časti tela úzke energetické spojenie s inými časťami. 
Napríklad pečeň sa považuje za energeticky prepojenú s očnými zubami, prvým krčným stavcom a strednými hrudnými stavcami. Je tiež úzko spojený s emóciou hnevu. 
To znamená, že problém s pečeňou môže viesť k problému v jednej z týchto súvisiacich oblastí. A naopak, problémy v ktorejkoľvek z týchto súvisiacich oblastí môžu mať negatívny vplyv na pečeň.
📊Grafický prehľad nám umožňuje ľahko nahliadnuť tieto vzťahy a korelácie a pochopiť nepoznané súvislosti medzi orgánmi, systémami a emóciami.
 
🎯 V tomto bode získavame iný uhol pohľadu na naše zdravotné komplikácie a celostný náhľad na ich riešenie.
💧Prehľad biomarker – účinnosť produktu💧
Z tabuľky účinnosti produktov na jednotlivé biomarkery je možné vidieť, ktorý produkt – balancer má aký „zásah“ a silu v pôsobení na návrat konkrétneho biomarkeru späť do normálu. Biomarkery, ktoré pre svoj „normál“ vyžadujú viacero produktov, je ťažšie dostať do rovnováhy – tým by sme mali venovať najviac pozornosti.
 
🆘Zoznam odporúčaných služieb🆘
Z merania tiež získate zoznam služieb, ktoré nám pomôžu vrátiť nepoddajne biomarkery späť do pohody.
Ak niektorý biomarker potrebuje pre svoju harmóniu viacero produktov, je veľmi rozumné podporiť ho aj vhodnou službou – masážou, terapiou či aktivitou.
 
👉 Pre viac info či absolvovanie merania ma kontaktuj v správe 📩. janexfilova@gmailcom